Zalety kredytu gotówkowego

Dodane przez wlodek - śr., 05/13/2020 - 09:41
50$

Kredyt gotówkowy to produkt bankowy udzielany w gotówce na dowolny cel, zwykle konsumpcyjny, bez względu na to czy środki zbiegu pochodzące wypłacane są bezpośrednio do rąk kredytobiorcy czy przelewane na jego rachunek bankowy. Wejdź na portal 17bankow i zobacz jak wygląda pełny proces.

Zalety kredytu gotówkowego :

  • Uniwersalizm - Podczas starania się o kredyt gotówkowy wnioskodawca nie musi informować bank na co przeznaczy środki z przyznanego mu kredytu.
  • Prosta procedura analizy zdolności kredytowej
  • Stosunkowo szybka decyzja i udostępnienie środków
  • Duży wybór instytucji finansowych świadczących tego typu usługi
  • Możliwość zaciągnięcia kredytu gotówkowego online

Do podstawowych wad kredytu gotówkowego zalicza się jego wysoki koszt, który zmieniają prowizje, wysokie oprocentowanie oraz niski pułap wysokości przydzielanej kwoty kredytu.

Kredyty gotówkowe dzielą się na lombardowe-pod zastaw określonego mienia, studenckie- udzielane studentom na preferencyjnych warunkach, konsumpcyjne-np.na zakup samochodu, inwestycyjne-mające na celu zakupienie dóbr przynoszących zysk i konsolidacyjne czyli takie które regulują poprzednie zobowiązania kredytobiorcy.

Jeśli zaś chodzi o walutę to tego typu kredyty można podzielić na kredyty złotowe i udzielane w zagranicznej walucie.

Podczas procedury przyznawania kredytu, bank jest kredytodawcą, klient kredytobiorcą. W umowie która zostaje zawarta pomiędzy stronami zawarte są warunki i parametry kształtujące wysokość rat kredytu i długość okresu spłaty. Z umowy też dowiemy się kiedy i w jaki sposób zostaną przekazane środki kredytobiorcy. Można to zrealizować za pośrednictwem przelewu lub wypłatą w kasie banku. Umowa zawiera także wysokość RRSO, prowizjach, oprocentowaniu i ewentualnych zabezpieczeniach kredytu.

Proces przyznawania kredytu gotówkowego jest stosunkowo prosty, sprowadza się do analizy zdolności kredytowej klienta za sprawą przedstawienia zaświadczenia o dochodach oraz weryfikacji historii kredytowej.

Harmonogram spłaty kredytu gotówkowego określa wysokości wszystkich rat oraz terminy ich spłat. Harmonogram pełni rolę załącznika, którego nie należy podpisywać, za to częstotliwość rat wyraża się w comiesięcznych spłatach. Wysokość raty determinują od setki wraz z kapitałem. Po spłaceniu odsetek bank pomniejsza kwotę kredytu o wysokość regulowanej raty.

W sytuacji gdy kredytobiorca zaprzestaje spłacania kredytu gotówkowego wówczas może on liczyć się z konsekwencjami pod postacią wypowiedzenie umowy i dochodzenia roszczeń na drodze windykacyjnej.